Muke u prometu: Dok sam se vozio u kolicima umalo sam stradao zbog nesavjesnog vozača

PITANJE: (H. R.) Poštovani, živim u Zagrebu. Kao osobi s invaliditetom život mi je u prometu ionako već težak, a ovaj grad ga nažalost redovito pokušava učiniti sve težim.

 

Nedavno me udario automobil dok sam u kolicima prelazio zebru u kvartu na raskršću bez semafora. Mogao sam proći i gore, no zadovoljan sam s razbijenim kolicima i ozlijeđenom rukom. Naime, vozač se brani time što me nije vidio jer je zebra nepregledna. Gradski parking koji je u 2. zoni naplate svoje posljednje parkirno mjesto ima ucrtano 70 cm od zebre. Po zakonu se ne smije parkirati 5 metara od zebre, upravo zbog preglednosti. Molim Vas za pomoć. Koga da tužim ili od koga da potražujem sredstva za kolica, odšteta za ostalo mi nije na kraju pameti jer se nemam u čemu kretati! Koliko je kriv grad, koliko vozač?

ODGOVOR: Poštovani, odgovornost za štetu i naknada za istu regulirana je odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11; u daljnjem tekstu: ZOO). Prema čl.1069. ZOO-a za štetu koju pretrpe treće osobe u vezi s pogonom motornog vozila odgovara njegov vlasnik. Trećom osobom smatra se oštećenik koji nije ujedno vlasnik, ni neovlašteni korisnik motornog vozila, niti osoba zadužena u vezi s pogonom motornog vozila. Također, prema čl.1085. istog Zakona, odgovorna osoba dužna je uspostaviti stanje koje je bilo prije nego je šteta nastala, a ako uspostava prijašnjeg stanja ne otklanja štetu potpuno, odgovorna osoba dužna je za ostatak štete dati naknadu u novcu. Kada uspostava prijašnjeg stanja nije moguća, odgovorna je osoba dužna isplatiti oštećeniku odgovarajući iznos novca na ime naknade štete. Isto tako, obveza naknade štete smatra se dospjelom od trenutka nastanka štete. Prema čl.1093. ZOO-a, u slučaju tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja oštećenika, odgovorna osoba je dužna nadoknaditi troškove liječenja od zadobivenih ozljeda i druge potrebne troškove u vezi s liječenjem.

Dakle, Vi biste naknadu štete trebali potraživati od osobe koja je upravljala motornim vozilom.

Odgovara: Matija Kontrec, Pravna klinika Zagreb


 

 

Povezane vijesti