Dječji centar Logos: Rehabilitacijski i edukacijski programi za mališane predškolske dobi

U Logosu uz ostalo provode logopedsku procjenu komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece predškolske dobi na temelju koje donose stručni nalaz i mišljenje s preporukom za daljnje terapijske ili dijagnostičke postupke

 

Od 1. listopada 2014. godine u prostoru centra Logos, ulica Ivana pl. Zajca 2, Slavonski Brod, ponovno kreće s radom Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina.

Prema dobi i interesu mogu se kombinirati termini: Mala pričaonica - ponedjeljak i srijeda (djeca od 3 do 5 godina) te Priprema za školu - petak (djeca od 5 do 7 godina).

Mala pričaonica je program namijenjen djeci ranije i predškolske dobi od 3 do 5 godine, a usmjeren je poticanju jezično-govornog razvoja i komunikacije. Uz poticanje društvene komunikacije pomaže izgradnji jezičnih sposobnosti te pruža podršku i povjerenje u kojima dijete na zanimljiv način ima priliku razviti svoje potencijale.

Priprema za školu je program kojim se djeci kroz igru, bogat didaktički pribor i slikovne materijale olakšava usvajanje vještina čitanja, pisanja i računanja. Strukturirane aktivnosti su sadržajno i metodički prilagođene predškolskoj dobi, a usmjerene usvajanju predčitačkih i grafomotoričkih vještina, obogaćivanju rječnika, usvajanju prostornih i vremenskih odnosa, numeričkom poimanju, te stjecanju samostalnosti i samopouzdanja djeteta.

Dječji centar Logos je udruga koja djeluje s ciljem provedbe različitih preventivnih, edukacijskih i rehabilitacijskih programa s djecom predškolske i rane školske dobi. Činjenica da djeca Brodsko – posavske županije u okviru predškolskog odgoja i obrazovanja nemaju dostupnog logopeda povod je da su aktivnosti u Logosu usmjerene su na prevenciju odstupanja govorno-jezičnog razvoja u vidu provođenja igraonica za poticanje razvoja govora i predčitačkih vještina namijenjenih djeci predškolske i rane školske dobi.

U Logosu provode logopedsku procjenu komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece predškolske dobi na temelju koje donose stručni nalaz i mišljenje s preporukom za daljnje terapijske i/ili dijagnostičke postupke. Logopedska terapija provodi se kroz partnersku suradnju s roditeljima kontinuiranim savjetovanjem tijekom cijelog habilitacijskog procesa. Logopedsku terapiju provode s djecom sa slijedećim teškoćama u razvoju komunikacije, jezika i govora: artikulacijski poremećaji, fonološki poremećaji, poremećaji ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost), posebne jezične teškoće, specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija), poremećaji socijalne komunikacije te višestruke teškoće u razvoju.

Dječji centar Logos partner je u projektu EU programa "Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav". Projektom se provodi logopedska terapija sa 70 djece predškolske dobi s teškoćama jezično-govorne komunikacije, radi njihove bolje integracije u redoviti obrazovni sustav.

"Podrška lokalnih i državnih institucija, te evaluacija naših dosadašnjih rezultata motiviraju nas u daljnjem radu, no ipak najveći poticaj nam je uspjeh i zadovoljstvo naših korisnika i njihovih obitelji", naglašava mag. log. Ana Pitlović, predsjednica udruge.

Više o Dječjem centru Logos na www.centar-logos.hr/ ili Facebook stranici www.facebook.com/centar.logos

Božica Ravlić