Američka horor priča: Nasilje u školama nad djecom s teškoćama u razvoju

Ovo nije prvi put da su savezna tijela zadužena za obrazovanje upozorili škole i fakultete da po hitnom postupku moraju rješavati problem nasilja nad učenicima i studentima s invaliditetom

 

Kao odgovor na sve veći broj pritužbi, američki savezni dužnosnici potvrdili su kako je u školama i na fakultetima registriran porast nasilja i nasilničkog ponašanja prema djeci s teškoćama u razvoju i studentima s invaliditetom. Također, predstavnici policije izvijestili su da su s ravnateljima škola i fakulteta dogovorili suradnju kako bi spriječili nasilje nad djecom i osobama s invaliditetom.
Prije se to kvalificiralo kao 'sve veći broja pritužbi', a sada kao 'zabrinjavajući trend'. Policijski službenici koji budu odabrani trebat će u školama i fakultetima upozoravatinasilnike da to više ne čine, a sve u cilju smanjenja višegodišnjeg porasta nasilničkog ponašanja prema djeci s teškoćama u razvoju. Od 2009. godine, Ured za obrazovanje Odjela za građanska prava dobio je više od 2.000 pritužbi o problemu nasilja u javnim školama diljem zemlje, rekao je policijski načelnik o prijavama problema.
"Iako postoji široki konsenzus da se nasilničko ponašanje ne može tolerirati, tužna je realnost da se nasilništvo i danas odvija u školama te fakultetima, a žrtve nasilja su učenici s teškoćama u razvoju. Osnovna pristojnost nalaže da svi učenici budu jednako tretirani, i zato je razumljiv zahtjev da naše škole treba osigurati od nasilnika te da svi naši učenici uče u sigurnom okruženju ", rekla je Catherine E. Lhamon, pomoćnica tajnika za građanska prava na Odjelu za obrazovanje.
Novo vodstvo koje brine o sprječavanju nasilja jasno naglašava da postoje zakonske odredbe prema kojima su zaštićena djeca s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom, a o njima brine Zakon o obrazovanju i Zakon o rehabilitaciji.
U slučajevima u kojima se vjeruje da student s invaliditetom doživljava nasilje, fakulteti moraju "odmah poduzeti odgovarajuće mjere te istražiti prijavljeno nasilje, a po potrebi se moraju poduzeti mjere da se zaustavi nasilje i spriječiti moguće ponavljanje istih", rekli su iz Odjela za obrazovanje.
Ovo nije prvi put kako su savezni organi zaduženi za obrazovanje precizirali školama i fakultetima da po hitnom postupku moraju rješavati nasilje nad djecom s teškoćama u razvoju. Odjel za obrazovanje uskratio je nastavak studiranja brojnim studentima koji su vršili nasilničko ponašanje prema kolegama. Odjel za obrazovanje postupao je prema programima IDEA i FAPE, a oni omogućavaju da se zbog nasilničkog ponašanja može doći do uskraćivanja prava studenta na slobodno i odgovarajuće javno obrazovanje.
Osim svojih smjernica za nastavnike, Odjel za obrazovanje također je financirao izdavanje letka za roditelje u kojem se pojašnjava što mogu očekivati od škola u zaštiti njihove djece od nasilničkog ponašanja.

Marko Damjanović

 

 

Povezane vijesti