Činim dobro svaki dan: Bolnica na Goljaku dobila donaciju PBZ grupe

U Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama provodi se rano otkrivanje i rehabilitacija djece s odstupanjem u razvoju. Godišnje se u Hrvatskoj rodi oko 40.000 djece, a 10 posto njih spada u neurorizičnu skupinu

 Katarina Bošnjak – Nađ, ravnateljica bolnice na Goljaku

U Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u Zagrebu predstavnici PBZ grupe uručili su donaciju ravnateljici bolnice Katarini Bošnjak – Nađ u iznosu od 59.837,64 kuna. Ovom donacijom omogućena je kupnja didaktičke opreme za Dnevnu bolnicu za visoko neurorizičnu djecu.

Na dodjelu donacije odazvale su se brojne osobe koje su bile vezane uz ovu akciju, a također su bili prisutni predstavnici Ministarstva zdravlja, Gradskog ureda za zdravstvo, predstavnici dva zagrebačka rodilišta, ravnatelji i ravnateljice ustanova i centara koje brinu o djeci s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, djelatnici Specijalne bolnice Goljak te ostali uzvanici.

Donacija je dio humanitarnog projekta PBZ grupe "Činim dobro svaki dan“ putem kojeg Grupa pomaže dva značajna projekta za dobrobit djece i mladih u Republici Hrvatskoj - 'Praćenje djece s neurorizicima' Ministarstva zdravlja te 'Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi' Ministarstva socijalne politike i mladih, na način da za svaku transakciju napravljenu American Express karticom sa srcem izdvaja jednu kunu, a prikupljena sredstva donira spomenutim projektima u omjeru 50:50.

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama uključena je u projekt 'Praćenje djece s neurorizicima' Ministarstva zdravlja te je jedna od pokretača i autora tog projekta. Ujedno, ovo je bila treća donacija PBZ grupe bolnici na Goljaku.

U Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama provodi se rano otkrivanje i rehabilitacija djece s odstupanjem u razvoju. Godišnje se u Hrvatskoj rodi oko 40.000 djece, a 10 posto njih spada u neurorizičnu skupinu, od čega oko 3 posto visoko neurorizične djece, koja zahtijevaju posebne rane programe rehabilitacije i praćenja razvoja. Već 2004. godine bolnica je krenula s programom izdvajanja visoko neurorizične djece u rodilištu te njihovog uključivanja u ranu rehabilitaciju.

"Otvaranjem Dnevne bolnice za visoko neurorizičnu djecu željeli bismo tu djecu iz svih zagrebačkih rodilišta uključiti u program 'Praćenje djece s neurorizicima'. Tijekom pet dana, u sklopu Dnevne bolnice, učinili bismo svu ranu dijagnostiku (neuropedijatrijski pregled, fizijatrijski pregled, ultrazvuk mozga, EEG poligrafiju, evocirane vidne i slušne potencijale, snimanje spontanih pokreta) te bi uključili dijete u svakodnevne neurorazvojne vježbe po Bobath metodi i u terapiju rane intervencije. Uz terapeute majka bi naučila vježbe koje bi sama provodila kod kuće s djetetom. Program također uključuje redovite kontrole i po potrebi ponavljanje određenih dijagnostičkih pretraga i programa habilitacije. Donacija našeg vjernog partnera - PBZ grupe, osigurala nam je da prostor Dnevne bolnice opremimo didaktičkim sredstvima, igračkama, ljuljačkama neophodnim za ranu intervenciju: fizikalnu, radnu i senzoričku terapiju, a time omogućila i njezino konačno puštanje u rad. Očekujemo da ćemo kroz godinu dana u Dnevnoj bolnici habilitirati oko 250 visokoneurorizične djece, ukoliko obuhvatimo sva zagrebačka rodilišta“, rekla je ravnateljica bolnice prim. Katarina Bošnjak – Nađ.

"Drago nam je da dvadesetu donaciju u sklopu našeg projekta 'Činim dobro svaki dan' i American Express kartice sa srcem upućujemo upravo Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. S ovom bolnicom vežu nas partnerski, dugogodišnji odnosi. Naime, Specijalna bolnica je jedan od pokretača i autora projekta 'Praćenje djece s neurorizicima', koji pomažemo od samog početka našeg projekta 'Činim dobro svaki dan', te ima vrlo značajnu ulogu u liječenju neurorizične djece kako s područja Zagreba tako i iz ostalih krajeva Hrvatske. Specijalnoj bolnici donirali smo prva sredstva prikupljena putem projekta 'Činim dobro svaki dan'. Pomogli smo joj i prošle godine, a ova donacija je naša treća donacija ovoj bolnici. Tako smo ovoj bolnici, u sklopu pomaganja projektu „Praćenje djece s neurorizicima“, do sada ukupno donirali više od 300.000 kuna“, kazao je Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda.

Marko Damjanović

 

Povezane vijesti