HURID: Simpozij o unapređenju kvalitete života djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju

HURID želi senzibilizirati javnost za potrebe mlađe djece koja imaju razvojne teškoće ili rizik za njihov nastanak, kao i za potrebe njihovih obitelji koje trebaju pouzdane informacije i različite oblike podrške

 

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) organizira četvrti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu koji će se održavati od 1. do 3. listopada 2015. u Svetom Martinu na Muri pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva socijalne politike i mladih. Tema ovogodišnjeg simpozija je Rana intervencija u djetinjstvu: sveobuhvatnost, pravednost i kvaliteta sustava podrške. Suorganizator simpozija je Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID), a simpozij HURID organizira u suradnji s Uredom UNICEF-a u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) je nevladina udruga koja okuplja stručnjake u području ranog razvoja djece s ciljem stvaranja sustava rane intervencije i promicanja znanstveno utemeljenih programa koji će pridonijeti dobrobiti mlađe djece s teškoćama u razvoju /razvojnim rizicima i kvaliteti života njihovih obitelji.

HURID-ova misija je unapređenje kvalitete života obitelji djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama i njihovih obitelji u Republici Hrvatskoj, kao i stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobiju najbolju moguću potporu te priliku za učenje i osobni razvoj.

HURID želi senzibilizirati javnost za potrebe mlađe djece koja imaju razvojne teškoće ili rizik za njihov nastanak, kao i za potrebe njihovih obitelji koje trebaju pouzdane informacije i različite oblike podrške, potaknuti uspostavljanje mreže programa rane intervencije, inicirati promjene u zakonodavstvu koje će osiguravati pravo mlađeg djeteta i obitelji na uključivanje u program kada za to postoji potreba, unaprijediti obrazovanje stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu, biti forum za komunikaciju među stručnjacima koji rade s mlađom djecom i njihovim obiteljima te tako povezati praktičare i znanstvenike različitih profesionalnih usmjerenja te brinuti o poštivanju profesionalnih i etičkih standarda u radu s mlađom razvojno ugroženom djecom i njihovim obiteljima

Više o Hrvatskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu na stranici hurid.hr.

In Portal

 

Povezane vijesti