Nasilje nad ženama: Zlostavljači se često ne prepoznaju jer su u društvu prihvaćeni kao uzorni građani

Ženska pomoć sada provodi obrazovne programe za ženske skupine, programe samoobrane za žene žrtve nasilja te žrtvama pruža pravnu i psihološku pomoć

 

Nasilje u obitelji na našim prostorima prisutno je oduvijek, no svjedoci smo sve češćih tragedija sa smrtnim ishodom. Neprihvatljivo je da i danas svjedoci šute i ignoriraju vapaje u pomoć. I dalje nasilnik izvršava svoje prljave nakane, dok je žrtva bespomoćna.

Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član obitelji ili bilo koji poznati ili nepoznati muškarac.

Nasilje se može dogoditi svakoj ženi i nije posljedica ženinog ponašanja nego sustava patrijarhata u kome muškarci imaju moć, a nasilje nad ženama je način da oni tu moć održe. Nasilje nad ženama je primjer zlouporabe moći jednog spola nad drugim i tijekom tisuća godina povijesti potaknuto je od svake duštvene zajednice sve do danas.

Žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena, bez obzira na godine i obrazovanje, materijalnu situaciju ili nacionalnost. Muško nasilje nad ženama globalna pojava i ima istu dinamiku u svim kulturama, Statistike pokazuju da nasilnici mogu biti muškarci bilo koje profesije, razine obrazovanja, materijalne situacije, nacionalnosti. Najčešće se nasilnici ne mogu prepoznati, jer su u svom muškom ili profesionalnom društvu prihvaćeni.

Žena ostaje sa nasilnikom jer je nitko ne podržava, ne vjeruje joj, drugi traže krivnju u njoj, zakonske procedure predugo traju, ima strah od nasilnika, nema dovoljno prihoda, nema kamo otići, ima djecu i boji da će joj on uzeti djecu, srami se onoga što će ljudi misliti, emocionalno je ovisna o partneru, vjeruje da će biti bolje.

Žena izložena nasilju treba donijeti odluku i vratiti samopouzdanje . Nasilnik najčešće sustavno radi na izolaciji žena. Zato je važno da žena uspostavi odnose sa starim ili novim prijatelji(ca)ma i stekne opet samostalnost. Prijaviti zlostavljača može biti teška odluka jer se žene boje još većeg nasilja. To je veliki korak, jer se muškarcu daje do znanja da ima neko moćniji od njega, i da je nasilje zločin.

Ženska pomoć sada provodi obrazovne programe za ženske skupine, programe samoobrane za žene žrtve nasilja te žrtvama pruža pravnu i psihološku pomoć.

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja 0800 655 222 je besplatna telefonska linija za korisnice u kriznim situacijama i dostupna je 24 sata tijekom cijele godine. Na SOS liniji dežuraju volonterke educirane za rad sa žrtvama nasilja. Osim besplatne telefonske linije postoji i telefon 01/ 46 55 222 gdje se također mogu dobiti sve potrebne savjetodavne informacije i informacije vezane uz njihova prava.

Organiziraju i smještaj za žene i djecu žrtve nasilja u Prihvatni centar na tajnoj adresi.

Božica Ravlić