Miroslav Vrankić: Stvaramo asistivnu tehnologiju dostupnu svim osobama s invaliditetom

U ovom slučaju riječ je o pomagalu za Marka Lukića koji je paraliziran od vrata na niže te jako teško govori i štićenik je doma Lekić u Varaždinu

Studenti na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u  Rijeci u suradnji s doc. dr. sc. Miroslavom Vrankićem realizirali su zanimljiv projekt. Studenti su naime razvili jedan uređaj u sklopu nastave na kolegiju Asistivna tehnologija. http://www.riteh.uniri.hr/asistivna-tehnologija
Radi se i pomagalu za Marka Lukića koji je paraliziran od vrata na niže te jako teško govori i štićenik je doma Lekić u Varaždinu.
Studenti su razvili komunikator pod nazivom Marko2 koji će Marku omogućiti da s ljudima komunicira tako da pokretom ruke bira izraze koje želi reći (rukama može jako malo, ali nešto ipak može) pa to onda uređaj za njega izgovora.
Ovime je Marku omogućeno da u svojim invalidskim elektromotornim kolicima može ići u grad i normalno komunicirati s ljudima. Komunikator Marko2 instaliran je na Markova kolica i biti će mu stalna pomoć u svakodnevnoj komunikaciji.
U nedjelju 26.svibnja studenti  i Miroslav Vrankić otišli su iz Rijeke u Varaždin kod Marka Lukića u Dom Lekić kako bi mu instalirali komunikator Marko2 i kako bi Marko mogao početi sa testnim korištenjem svog novog pomagala. Šest studenata koji su radili na projektu i Miroslav Vrankić kao mentor volonterski su odradili posao, dok je nabavku opreme i putne troškove financirala Zaklada Sveučilišta u Rijeci.
Ovo je lijep primjer kako studenti mogu na praktičan način stjecati nova znanja, a da u isto vrijeme pomažu osobama kojima je pomoć uistinu potrebna. Istovremeno, nisu se ograničili na pomaganje samo u Rijeci i okolici, već su ovaj put odlučili otisnuti se do Varaždina kako bi pomogli Marku Lukiću.

In-Portal