Tatjana Tarandek: Nova misija Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava za boljitak osoba s invaliditetom

"Radimo na kvaliteti boravka i stanovanja u Centru, a krajnji cilj nam je izvrsnost i širina programa, uz maksimalno razvijanje potencijala naših korisnika", kaže ravnateljica COO Dubrava

 

Tatjana Tarandek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, žena je otvorena pogleda i svjesna je brojnih potreba osoba s invaliditetom koje odavno postoje u cijeloj Republici Hrvatskoj. Stoga sada stvara čvrste temelje održivosti Centra Dubrava s ciljem da se, uz postojeće, pružaju usluge rane intervencije, pomoći i njege u kući odraslim osobama te organiziranog stanovanja za OSI populaciju.

Centar Dubrava u okviru smještaja, boravka i psihosocijalne podrške proširio je svoje usluge prema djeci i mladima s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Od ove školske godine stručni radnici Centra koji su se educirali za područje nadomjesne i potpomognute komunikacije u sklopu EU projekta 'Snail Speed' rade u Kabinetu nadomjesne i potpomognute komunikacije koji je opremljen tehničkim pomagalima, zahvaljujući sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih. Korisnicima se u okviru boravka i psihosocijalne podrške pružaju usluge njege, brige o zdravlju, socijalnog rada i edukacijske rehabilitacije, sportsko-rekreacijske aktivnosti, glazboterapije, likovnih aktivnosti, fizikalne terapije, radne terapije, hipoterapije te drugih aktivnosti ovisno o izboru korisnika.

"Uslugu nadomjesne i potpomognute komunikacije koriste djeca koja se kod nas školuju, a od ove školske godine otvoreni smo i prema korisnicima koji su uključeni u programe odgoja i obrazovanja izvan Centra", kaže Tatjana Tarandek.

"U okviru smještaja, boravka i psihosocijalne podrške počeli smo pružati i uslugu senzorne integracije. Senzornu sobu uređenu sredstvima Grada Zagreba i prikupljenim donacijama od koncerta u organizaciji Lions kluba koriste djeca od šeste godine, a javljaju se i mlađi."

Katarina Škorvaga

Katarina Škorvaga, prof. rehabilitator, radi kao senzorni terapeut u timu s prof. Ružicom Magušić koja vodi kabinet za nadomjesnu potpomognutu rehabilitaciju.

"Naši korisnici su djeca koja otežano ili uopće ne govore. Ove godine krenuli smo i s vanjskim korisnicima koji nam na temelju rješenja o psihosocijalnoj podršci, dobivenog od Centra za socijalnu skrb, prvo dolaze na procjenu i zatim mogu krenuti s terapijom. Imamo listu čekanja, čak nas zovu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, no ne možemo pružati usluge stranim državljanima", kaže prof. Škorvaga.

Ove školske godine formirana je i nova grupa korisnika koji su prošle godine završili svoje obrazovanje u COO Dubrava.

Prof. defektolog Zdenka Lugomer veselu ekipu mladih s tjelesnim i blagim intelektualnim teškoćama, koja su završila programe pomoćnih zanimanja i ne mogu se zaposliti, kroz niz aktivnosti uči svladavanju vještina svakodnevnog življenja prema njihovim mogućnostima. Poludnevni boravak za ovu grupu mladih znači izlazak iz kuće, druženje, socijalizaciju i zadovoljstvo stečenim znanjima koja mogu primijeniti u vlastitom životu.

"U program psihosocijalne podrške djecu s teškoćama u razvoju uključujemo i na kineziterapiju korištenjem bazena sukladno kapacitetima ustanove, a želja nam je zaposliti kineziologa kako bi se još više otvorili i za vanjske korisnike", ističe Tarantek. "Planiramo krenuti s ranom intervencijom, organizirati pomoć i njegu u kući odraslim osobama s invaliditetom, te u dogovoru s Ministarstvom socijalne politike i mladih pružati i uslugu organiziranog stanovanja za osobe s invaliditetom. Ova usluga je uvrštena u naš Statut, a trenutno su nadležne službe u fazi pronalaženja adekvatnog stambenog prostora. Radimo na kvaliteti boravka i stanovanja u Centru, a krajnji cilj nam je izvrsnost i širina programa, uz maksimalno razvijanje potencijala naših korisnika", zaključila je Tarandek.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti