UNICEF: Zabrinjavajuće stanje prava djece s invaliditetom u Srednjoj i Istočnoj Europi

"Djeca s teškoćama u razvoju moraju doći u sustave socijalne zaštite, biti priznati kao ravnopravni članovi društva, a ne pometeni pod tepih kao nepoželjan problem", rezolutna je Marie-Pierre Poirier, UNICEF-ova regionalna direktorica

Iako su poduzete značajne reforme  u Srednjoj i Istočnoj Europi te središnjoj Aziji  kako bi se poboljšala prava djece s invaliditetom, milijuni djece s teškoćama u razvoju još uvijek su izostavljena, zaboravljena i nevidljiva populacija, upozorava UNICEF.

Od procijenjenih 5,1 milijuna djece s teškoćama u razvoju u regiji, njih 3,6 milijuna nisu zavedeni u registrima kojima se reguliraju temeljna prava djeteta, a  posljedica toga je činjenica da je ova najugroženija skupina osoba s invaliditetom isključena iz svojih lokalnih zajednica, ali i društva u cjelini. Niti oni koji su registrirani često ne uživaju temeljna prava, poput prava na školovanje.
- Sve to zahtijeva hitne akcije  i političke dogovore - kaže Marie-Pierre Poirier, UNICEF-ova regionalna direktorica za Središnju i Istočnu Europu .
Ovo dramatično upozorenje dolazi usporedo s Izvješćećm o stanju prava djece za 2013. godinu, koje je usredotočeno na djecu s teškoćama u razvoju. UNICEF-ovo Izvješće zaključuje da je ključ za preživljavanje djece s invaliditetom neometan pristup odgovarajućim službama od njihovih najranijih godina, odrastanje u brizi obitelji i obrazovanje u lokalnim školama.
- Djeca s teškoćama u razvoju su najranjiviji članovi društva. Iako se u ovoj regiji razvila dobra praksa te su poduzete značajne reforme socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju, sada je potrebno ubrzati proces uključivanja djece s invaliditetom u društvene procese - kazala je Marie-Pierre Poirier.
- Moramo obratiti pozornost na činjenicu neprijavljivanja djece s teškoćama u razvoju u odgovarajuće socijalne registre. Oni moraju doći u sustave socijalne zaštite, biti priznati kao ravnopravni članovi društva, a ne pometeni pod tepih kao nepoželjan problem – rezolutna je Marie-Pierre Poirier.
Također,  ona poziva sve vlade i nadležna ministarstva da u potpunosti primjenjuju – oni koji to već nisu, da potpišu i ratificiraju - Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

In-Portal