Vukovarski leptirići: Borba za bolji sustav skrbi za djecu s teškoćama u razvoju

Na okruglom stolu, kojega je inicirala Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, ukazano je na problem prebacivanja odgovornosti između institucija i lokalne samouprave u koji se dovedu roditelji u potrazi za uslugom rehabilitacije

 

 

"Svako dijete s teškoćama u razvoju mora biti pokriveno kvalitetnom uslugom i imati neophodnu rehabilitaciju", poručila je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slošnjak na okruglom stolu u utorak u Vukovaru, posvećenom rehabilitaciji i habilitaciji djece s teškoćama u razvoju te provođenju i organizaciji rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Razvidno je da na terenu ima prostora za unapređenje sustava skrbi, rekla je Slošnjak, zaključivši da je svima u interesu da djeca s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji dobiju sustavnu i profesionalnu skrb.

"Ako su u Slavoniji usluge razbacane po gradovima onda treba vidjeti kako ih objediniti, da roditelji znaju kako takvu uslugu dobiti te da im se pokriju troškovi“, rekla je pravobraniteljica naglasivši da je to zadaća i države i jedinica lokalne samouprave.

Na okruglom stolu, kojega je inicirala Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, ukazano je na problem prebacivanja odgovornosti između institucija i lokalne samouprave u koji se dovedu roditelji u potrazi za uslugom rehabilitacije.

Tajnica Vukovarskih leptirići Viktorija Matin istaknula je da se sadašnja sredstva za rad udruge nedostatna te da se programima i donacijama ne može osigurati kontinuirana i kvalitetna skrb za svako dijete.

Udruga skrbi za 83 djeteta, a ona za najveći broj usluga u liječenju i rehabilitaciji moraju u Zagreb jer ih u Slavoniji nema.

Ukazano je na problem nepostojanja logopeda za djecu iz autističnoga spektra te na činjenicu da njihovi roditelji moraju doplatiti niz usluga potrebnih njihovoj djeci.

Prema podatcima Ministarstva socijalne politike i mladih u Hrvatskoj ima 4.800 djece s teškoćama u razvoju koja imaju potrebu za uslugom rane intervencije. Od tog broja tijekom 2013. godine samo je 541 dijete primilo potrebnu uslugu iz čega proizlazi da 87 posto djece nema pristup uslugama rane intervencije, a u najtežem su položaju djeca s poremećajima iz autističnoga spektra.

Hina