Vukovarski leptirići: Pozovi 'za let u šareni svijet' djece s teškoćama u razvoju

"Broj djece konstantno raste, a sustavnog rješenja i kvalitetnih terapija još uvijek nema. Kako nam je vrijeme neprijatelj, jer djeca rastu bez podrške i stručnog rada, potrebna nam je pomoć dobrih ljudi", apelira Viktorija Matin, predsjednica Vukovarskih leptirića

 

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju 'Vukovarski leptirići' uputila je zamolbu da pozivom na broj 060 933 933 pomognete njezin rad. Cijena poziva je 6,25 kn/min.

Viktorija Matin, predsjednica udruge Vukovarski leptirići kaže: "Danas, po tko zna koji put, započinjemo s velikom humanitarnom akcijom. Broj djece konstantno raste, a sustavnog rješenja i kvalitetnih terapija još uvijek nema. Kako nam je vrijeme neprijatelj, jer djeca rastu bez podrške i stručnog rada, potrebna nam je pomoć dobrih ljudi. Nadam se da ćete kao i uvijek do sada biti uz malene leptiriće i uključiti se u našu akciju pod nazivom 'Pozovi za naš let u šareni svijet'.

Kako su rehabilitacijski postupci koje provodi udruga surogat rehabilitaciji koju ne osigurava i ne provodi država u našim županijama, dovođenjem u pitanje opstojnost udruge i programa koje provodi, velik broj djece ostao bi bez minimuma rehabilitacijskog standarda.

To bi kroz izgubljeno vrijeme za medicinsku intervenciju učinilo nepopravljivu štetu djeci i obiteljima te ih se dovelo u situaciju razvoja raznih zdravstvenih i psihičkih komplikacija i egzistencijalnih poteškoća jer bi roditelji morali putovati po cijeloj Slavoniji na terapije, usto i privatno plaćali ono na što zapravo imaju i pravo, a to je besplatno liječenje koje im je zagarantirano Ustavom Republike Hrvatske, Deklaracijom o pravima djeteta, UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom.

U udruzi se provodi i igraonica u trajanju od tri sata dnevno u kojoj su uključena djeca slabijeg imovinskog statusa te djeca s teškoćama u razvoju zbog socijalizacije, jer većina nije uključena u redovne vrtiće i škole. Kako je kod nas zdravstvo na dosta niskom nivou, posebice vezano za rad sa djecom s teškoćama u razvoju, nema dovoljno educiranog kadra. Želimo predstaviti i nove metode nakon kojih koje se kod naše djece pokazao zavidan napredak. Isto tako želimo dopuniti naše skromno viđenje djece s teškoćama u razvoju, potaknuti njihov napredak i kvalitetu života, dakle djece koja se u 21. stoljeću tretiraju kao teret društva", zaključila je Matin.

Božica Ravlić