Intervju, Viktorija Matin: Programi 'Vukovarskih leptirića' za sretniji život djece s teškoćama u razvoju

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići godinama provodi misiju kojom maksimalno radi na unapređenju kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Svjesni da je to uloga države, no ona ne daje ni približno potrebnu skrb, u Vukovarskim leptirićima nastoje osigurati brojne terapije koje financiraju kroz humanitarne projekte i akcije. O terapijama i neurorehabilitacijskim programima koje provode razgovarali smo s Viktorijom Matin, predsjednicom udruge.

 

Recite nam na čemu bazirate terapije koje se provode u udruzi Vukovarski leptirići?

- Oblici terapija zapravo predstavljaju rad na organizaciji i adaptaciji središnjeg živčanog sustava koji je zbog nemogućnosti senzorne i perceptivne integracije onemogućen u bilo kakvom daljnjem učenju (motoričkom, učenju govora, socijalnom ponašanju, i slično). Ovi vidovi terapija prvenstveno utječu na sposobnost središnjeg živčanog sustava da poveća sposobnost smislenog funkcioniranja prema okolini na način da pravilnije obrađuje inpute iz okoline i transformira ih u smisleno funkcioniranje, te su pretpostavka svakom daljnjem učenju, bilo motoričkom ili kognitivnom.

Za djecu s hiperaktivnim poremećajem, autističnim spektrom i sličnim poremećajima, putem donacija dobili ste Neurofeedback uređaj. Koja je njegova uloga?

- Neurofeedback je medicinski uređaj čiji se rad bazira na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i davanju povratne informacije. Riječ je o metodi koja "uči" mozak kako da poboljša vlastito funkcioniranje. Jedan jedini takav aparat u Slavoniji postoji u KBC Osijek i stoji na (ne)raspolaganju cijelom području istočne Hrvatske, a liste čekanja su oko godinu dana. Time rad nije kontinuiran jer je jednostavno previše djece te se realno terapija ne može provoditi u potpunosti. Udruga je osigurala edukaciju dvije osobe, prostor i opremu te su nam potrebna financijska sredstva kako bi mogli plaćati stručnu osobu. Zbog velike zainteresiranosti roditelja i pozitivnih rezultata naš angažirani neurofeedback trener nije u mogućnosti uključiti u terapiju svu djecu s liste čekanja, a broj djece konstantno raste te će ubrzo biti potreba za još jednim djelatnikom kako bi terapija bila i dalje uspješna.

U udruzi provodite i Tomatis terapiju, no znamo da je i ovdje prisutna lista čekanja uslijed nedostatka financijskih sredstava?

- Tomatis metodu razvio je francuski otolaringolog dr. Alfred Tomatis. Funkcionira na principu da, ako oba uha nisu sinkronizirana, odnosno ako bolje čujemo na jedno uho, ne koristimo svoje maksimalne potencijale. To se pokazuje u sposobnosti govora, hodanja i komuniciranja – sve tri su funkcije pod kontrolom našeg srednjeg uha. Neravnoteža uha obično je povezana s teškim porodom ili traumom majke u vrijeme trudnoće, jer fetus u gestacijskoj dobi može čuti zvukove iz okoline. Terapija slušanjem pomaže djeci s poteškoćama u učenju ili onima koji imaju probleme govora i sluha. Također može pomoći mališanima koji kasno progovore ili prohodaju. Potpomaže čitanje i sposobnosti koncentracije i pažnje kod djece s ADHD-om ili ADD-om, a metoda je posebno učinkovita kod djece s autizmom. U naš program uključeno je 15-ero djece kod koje je evidentan napredak te smatramo da ova terapija treba biti dostupna svoj djeci s poteškoćama u razvoju. Djeca su bila uključena u program od tri kruga po 13 dana, dva sata dnevno. Kupljen je i aparat TLTS za ispitivanje slušanja. Vrijednost projekta je 60.000 kuna. Na listi čekanja je novih 15-ero djece za koju nema financijskih sredstava.

Udruga posjeduje i laser za kvantno integriranje primitivnih refleksa (QRI). Koja je njegova uloga?

- Kvantna refleksna integracija laserom kombinira valove zvučne i svjetlosne frekvencije, koja podrazumijeva tretiranje određenih akupunkturnih točaka i meridijana za svaki primitivni refleks ponaosob. Integriranje refleksa laserom postiže se povećavanjem mijelinskog omotača oko živaca i međusobnim povezivanjem živaca s ciljem bržeg i efikasnijeg prijenosa impulsa, odnosno informacija kroz mozak te se na taj način poboljšava komunikacija mozga i tijela. Radi se po principu Mazgutove metode. Terapija se pokazala vrlo uspješnom kod 15-ero djece koja su uključena u program laseroterapije. Djeca bolje spavaju, imaju smanjen tonus mišića, epi napade, mirniju su, fokusiraniji, bolji motorički, probava, alergije, vida i sluha, vidljiv je kognitivni i emotivni napredak, govor i intelekt. Ukoliko se primitivni refleksi ne integriraju na vrijeme, dijete ne može dobiti dobru i pravu funkciju. Vrijednost lasera je 20.000 kuna. Trenutačno je sve manje financijskih sredstava za plaću djelatniku, iako je uvedena participacija roditelja od 150 kuna mjesečno. Svako dijete ima tri puta u tjednu tretman u trajanju od sat vremena.

Kome je namijenjen Brain Gym program?

- Brain Gym sastoji se od dvadesetak jednostavnih i ugodnih pokreta koji poboljšavaju vještine učenja. Brojna znanstvena istraživanja potvrdila su pozitivan učinak na stanje opće motoričke koordinacije, na koncentraciju, pamćenje, čitanje, pisanje, jezične i matematičke vještine, kao i na emocionalnu ravnotežu te smanjenje hiperaktivnosti i napetosti. Danas se primjenjuje u više od 80 zemalja u kojima službeni instruktori provode edukacije u školama, sportskim klubovima, bolnicama i poduzećima. Brojna su pozitivna iskustva ljudi koji su ovu metodu koristili u radu s djecom s disleksijom (teškoće u čitanju), disgrafijom (teškoće u pisanju) i dislalijom (teškoće u govoru). U program je trenutno uključeno 20-ero djece s kojom se radi kroz igru i glazbu te je također evidentan napredak kod svakog djeteta. Udruga je educirala tri osobe za Brain Gym II stupnja. Način plaćanja je Ugovor o djelu, za dva djelatnika, što je prevelik izdatak za udrugu koja se financira putem donacija i projekata.

Prepreka radu profesora rehabilitatora i logopeda također je nedostatak financijskih sredstava, a dobit za djecu nemjerljiva. Vaše mišljenje o navedenom?

- Profesori rehabilitatori obuhvaćaju sadržaj iz teškoća u učenju, motoričkih poremećaja, oštećenja vida, intelektualnih poteškoća i autizma. Educirani su za prevenciju, detekciju, dijagnostiku i rehabilitaciju djece. Profesori logopedi obuhvaćaju sadržaj i tretmane vezane za poremećaj komunikacije, jezika, govora i glasa. Educirani su za rehabilitaciju poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije. U ove programe uključeno je 40-ero djece, no mnoga su ostala bez pomoći ovih struka jer nema dovoljno educiranog stručnog kadra na prostoru istočne Hrvatske koji bi trebali imati stalno zaposlenje, osam sati dnevno, a na ovaj postojeći način plaćeni su po ugovoru o djelu jer su sve zaposlenice osnovne škole za djecu s poteškoćama. Fizički ne mogu raditi s većim brojem djece, niti udruga ima financijskih sredstava za takav način plaćanja. Potreba postoji!

Kakva su iskustva stručnog tima i roditelja?

- Iskustva stručnog tima i roditelja su iznimno pozitivna. Smanjenje hiperaktivnosti, poboljšanje cirkadijalnog ritma-spavanja, poboljšanje funkcije gutanja i hranjenja, povećanje socijalne interakcije prema roditeljima i okolini, razvoj govora, intelekta, zdravih emocija, smanjenje agresivnosti i autoagresivnosti. Iako rezulatati nisu kvantificirani, dakle nisu korištene znanstvene metode evaluacije nego su deskriptivne prirode na razini iskustava članova tima i roditelja, smatramo da su kao takva dobar temelj i ohrabrenje za daljnji rad i stručna istraživanja te svakako pomoć i podrška lokalne samouprave i države, koje su zapravo i dužne svoj našoj djeci osigurati besplatno liječnje i terapije. Organiziramo i igraonicu za djecu slabijeg imovinskog statusa i našu djecu, jer mnoga još uvijek nisu uključena u vrtiće, a djeca s najtežim tjelesnim oštećenjem apsolutno nigdje. Grad nam je dodijelio predivan prostor, plaćaju režije i rad defektologa, županija nam je uplatila 20 tisuća kuna, no smatramo da je država ta koja bi trebala snositi najveći dio troškova. Time bi se spriječila diskriminacija djece s teškoćama u razvoju, a zapošljavanjem mladih spriječio odlazak stručnog kadra iz Vukovara.

Razgovarala: Božica Ravlić