Impressum

GLAVNI UREDNIK: 
Mladen Kristić

UREDNIK DESKA:

Damir Fatušić

NOVINARI: 
Božica Ravlić, Klaudija Klanjčić, Anita Blažinović 

VANJSKA SURADNJA:

Domagoj Glažar, Anđelka Bunić, Vesna Hari, Marijanka Globan, Pravna klinika u Zagrebu

VODITELJICA MARKETINGA:

Ana Gospočić

OPERATERI:

Marijana Škrnjug Matijević

Stjepan Hojsak

SEO MARKETING:

Stjepan Hojsak

REDAKCIJSKI SAVJET: 

Josip Držaić, Ljubica Lukačić, Višnja Majsec Sobota

IZDAVAČ: URIHO

telefon : **385 (0)16185 121
telefax: **385 (0)16184 204
e-mail: uriho@uriho.hr
http:// www.uriho.hr

OIB: 77931216562
matični broj: 3278514
šifra djelatnosti: 130-233
trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080050628
IBAN: HR 6123600001101211463
osnivač: Grad Zagreb
ravnatelj: Josip Držaić, prof.

 

 

In portal ISSN 2623-7334