Marketing

Marketing:

Ana Gospočić, voditeljica

Tel: 00385 1 644 4491

GSM: 099 396 4542
Mail: ana.gospocic@uriho.hr

 

Marijana Škrnjug Matijević

00385 1 644 4492

 

Stjepan Hojsak

00385 1 644 4493

 

Adresa redakcije:

Varićakova 7

10 010 Zagreb

Croatia