Kontakt

Glavni urednik:

Mladen Kristić

Tel: 00385 1 644 4490; 01 668 1778

GSM: 099 397 9725

Mail: mladen.kristic@gmail.com 

Desk:

Damir Fatušić

GSM: 098 137 7734

Mail: damir.fatusic@in-portal.hr

Marketing:

Ana Gospočić, voditeljica

Tel: 00385 1 644 4491

GSM: 099 396 4542
Mail: ana.gospocic@uriho.hr

Internet marketing / web dizajn

Stjepan Hojsak, referent digitalnog marketinga

00385 1 644 4493

Mail: stjepan.hojsak@uriho.hr

Operater

Marijana Škrnjug Matijević, operater

00385 1 644 4492

Mail: marijana.skrnjug@uriho.hr

 

Adresa redakcije:

Varićakova 7

10 010 Zagreb

Croatia